OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Západoslovenskí elektrikári s.r.o., Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr, v zastúpení Mgr. Filipom Vörösom a Miroslavom Iglódim, Vás týmto informuje, že 25. 05. 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje / meno, adresa, e-mail, telefón/ sú využívané na účely spracovania cenových ponúk a zmlúv, ktorých predmetom je poskytnutie našich služieb vo vzťahu k Vám, k Vášmu informovaniu a k správe a vedeniu klientskeho účtu.
 

Doba uloženia Vašich osobných údajov je určená trvaním nášho zmluvného vzťahu, prípadne oprávnenými záujmami správcu alebo zákonnými požiadavkami. V prípade vyhotovenia cenovej ponuky bez uzatvorenia zmluvy, sa Vaše osobné údaje automaticky zmažú.

 

Máte právo prístupu k Vašim osobným údajom, ich úpravy, vymazaniu, obmedzenia, prenosu, podaniu sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov a námietok proti spracovávaniu Vašich osobných údajov.
 

Všetky potrebné informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov Vám môžu byť poskytnuté na našom pracovisku. Tento oznam slúži ako informovaný súhlas so spracovávaním osobných údajov.